Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
27.8.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 30958 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 19. ure: 23349 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 30371 [MWh]
Dejanski prevzem do 19. ure: 24797 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja