Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
27.9.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 34827 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 2. ure: 2309 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 36010 [MWh]
Dejanski prevzem do 2. ure: 2322 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja