Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
19.9.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 43579 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 2. ure: 3426 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 34240 [MWh]
Dejanski prevzem do 2. ure: 2288 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja