Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
5.9.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 39268 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 13. ure: 20107 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 32231 [MWh]
Dejanski prevzem do 13. ure: 16934 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja