Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
21.8.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 44263 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 9. ure: 15250 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 33015 [MWh]
Dejanski prevzem do 9. ure: 11056 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja