Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
23.10.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 26708 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 10. ure: 8910 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 30101 [MWh]
Dejanski prevzem do 10. ure: 11553 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja