Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
31.10.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 33124 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 21. ure: 29985 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 28677 [MWh]
Dejanski prevzem do 21. ure: 25042 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja