Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
28.7.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 42237 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 18. ure: 30635 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 33337 [MWh]
Dejanski prevzem do 18. ure: 23486 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja