Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
23.5.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 38346 [MWh]
Dejanska proizvodnja do . ure: 0 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 30408 [MWh]
Dejanski prevzem do . ure: 0 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja