Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
7.5.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 15433 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 9. ure: 4801 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 33648 [MWh]
Dejanski prevzem do 9. ure: 11448 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja