Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
25.10.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 33955 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 16. ure: 21861 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 31854 [MWh]
Dejanski prevzem do 16. ure: 20053 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja