Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
24.5.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 39640 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 6. ure: 7686 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 35349 [MWh]
Dejanski prevzem do 6. ure: 6633 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja