Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
25.8.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 44813 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 12. ure: 19588 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 35070 [MWh]
Dejanski prevzem do 12. ure: 16620 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja