Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
7.5.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 34459 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 1. ure: 1085 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 30778 [MWh]
Dejanski prevzem do 1. ure: 1182 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja