Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
12.2.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 40182 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 7. ure: 9787 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 39876 [MWh]
Dejanski prevzem do 7. ure: 9247 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja