Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
2.12.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 30649 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 3. ure: 2935 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 38226 [MWh]
Dejanski prevzem do 3. ure: 3540 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja