Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
23.10.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 41335 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 5. ure: 5958 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 35569 [MWh]
Dejanski prevzem do 5. ure: 5465 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja