Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
25.7.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 39558 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 16. ure: 25296 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 33243 [MWh]
Dejanski prevzem do 16. ure: 21122 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja