Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
27.3.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 43476 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 15. ure: 29679 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 36308 [MWh]
Dejanski prevzem do 15. ure: 21854 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja