Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
18.4.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 37324 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 9. ure: 13078 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 33340 [MWh]
Dejanski prevzem do 9. ure: 11575 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja