Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
4.7.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 36233 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 12. ure: 16207 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 30915 [MWh]
Dejanski prevzem do 12. ure: 14916 [MWh]
Revija NAŠ STIK sedaj tudi na
www.nas-stik.si

Oglejte si zadnjo številko revije slovenskega elektrogospodarstva, Naš stik

Spoznajte ELES
ELES, d.o.o.
Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana

t: 01 474 30 00 | f: 01 474 25 02 | e: info@eles.si

 

©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja