Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
31.7.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 41899 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 16. ure: 27028 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 31514 [MWh]
Dejanski prevzem do 16. ure: 19929 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja