Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
29.9.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 33551 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 19. ure: 25807 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 36201 [MWh]
Dejanski prevzem do 19. ure: 28167 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja