Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
26.11.2014
Predvidena dnevna proizvodnja: 40221 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 22. ure: 38031 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 37612 [MWh]
Dejanski prevzem do 22. ure: 35144 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja