Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
9.10.2015
Predvidena dnevna proizvodnja: 38709 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 14. ure: 22358 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 34941 [MWh]
Dejanski prevzem do 14. ure: 19828 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja