Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
2.7.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 41504 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 8. ure: 11988 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 30882 [MWh]
Dejanski prevzem do 8. ure: 9791 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja