Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
25.10.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 29606 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 7. ure: 6678 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 37984 [MWh]
Dejanski prevzem do 7. ure: 8729 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja