Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
23.1.2017
Predvidena dnevna proizvodnja: 40772 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 12. ure: 20246 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 42532 [MWh]
Dejanski prevzem do 12. ure: 20129 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja