Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
28.9.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 35120 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 14. ure: 18683 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 36011 [MWh]
Dejanski prevzem do 14. ure: 20136 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja