Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Fizični in komercialni čezmejni pretoki
Za prikaz aktualnih podatkov kliknite na sliko.
Proizvodnja in prevzem električne energije iz prenosnega omrežja
26.8.2016
Predvidena dnevna proizvodnja: 44900 [MWh]
Dejanska proizvodnja do 5. ure: 6849 [MWh]
Predviden dnevni prevzem: 34760 [MWh]
Dejanski prevzem do 5. ure: 5984 [MWh]
©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja