Objave v skladu s priporočili SDH

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Izplačila

Dne 20. 4. 2018 bo družba ELES, d.o.o. izplačala regres v skladu s 1. odstavkom 72. člena Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije.