Pogoji za sodelovanje

Postopek preverjanja tehnične sposobnosti za PSI

Ponudniki storitev izravnave morajo izpolnjevati predpisane pogoje za sodelovanje na izravnalnem trgu ELES. Pred sodelovanjem na dražbah morajo uspešno zaključiti postopek preverjanja tehnične sposobnosti, podpisati krovno pogodbo in pridobiti dostop do platforme za izvajanje dražb in aktivacij rRPF. 

Več informacij

dr. Matjaž Dolinar
dolinar.matjaz@eles.si ali kvalifikacija@eles.si
tel: 01 474 2074

Vojko Berk
vojko.berk@eles.si ali kvalifikacija@eles.si
tel: 01 474 2044

 

Pogoji za sodelovanje

 

Slika 1 Postopek preverjanja tehnične sposobnosti za PSI.

 • FAZA 1: Prvi kontakt ponudnika storitev izravnave (PSI) z Elesom. Na uvodnem sestanku se podrobneje predstavijo vse zahteve za uspešno izveden postopek priznanja tehnične sposobnosti. Po zaključku FAZE 1, PSI poda uradno najavo namere po pričetku postopka za priznanje tehnične sposobnosti.
 • FAZA 2: Vsak posamezen PSI vzpostavi informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, implementira formate za izmenjavo podatkov in izvede interne teste virov v njegovem portfelju.
 • FAZA 3: Vzpostavi se povezljivost preko ECP/EDX (ECCO SP) in z ICCP komunikacijskim vmesnikom. ELES opravi neformalno testiranje komunikacijskih poti in formatov za izmenjavo podatkov.
 • FAZA 4: Formalna vložitev ali dopolnitev vloge za priznanje tehnične sposobnosti, pregled vloge ter odobritev, zavrnitev ali zahteva za dopolnitev vloge.
 • FAZA 5: Formalno testiranje informacijske in telekomunikacijske infrastrukture in izvedba testa aktivacije portfelja posameznega PSI-ja, v skladu z zahtevami Pogojev OPS.
   

Pogoji za izdajo priznanja tehnične sposobnosti PSI

 • oddana popolna vloga;
 • uspešni testi IKT;
 • uspešna izvedba testnih aktivacij portfelja PSI.
   

Termini preverjanja tehnične sposobnosti

Preverjanje tehnične sposobnosti za nove in obstoječe PSI predvidoma poteka štirikrat letno. Točni termini bodo objavljeni sprotno.
 

Veljavnost listine o priznanju tehnične sposobnosti

Veljavnost priznane tehnične sposobnosti je 5 let. Že priznana tehnična sposobnost se lahko podaljša preko poenostavljenega postopka.
 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji