Daljnovod 2 x 400 kV Okroglo–Udine

Projekt izgradnje nove čezmejne povezave DV 2 x 400 kV Okroglo–Udine bo povečal prenosne zmogljivosti med Slovenijo in Italijo ter omogočil višjo integracijo trga električne energije med Italijo in Slovenijo ter tudi širše regije.

Predstavitev projekta

Projekt izgradnje nove čezmejne daljnovodne povezave 2 x 400 kV Okroglo–Udine bo povečal prenosne zmogljivosti med Slovenijo in Italijo ter omogočil višjo integracijo trga električne energije med Italijo in Slovenijo ter tudi širše regije. Projekt bo pripomogel k odpravi omejitev na slovensko-italijanski meji, povečal prenos energije prek slovenskega prenosnega omrežja ter povečal zanesljivost in varnost oskrbe v obeh državah. Z odstranitvijo čezmejnih omejitev lahko projekt posredno vpliva na večje vključevanje obnovljivih virih energije in večjo družbeno-ekonomsko korist ter poveča zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja.

Dodana vrednost povezave DV 2 x 400 kV Okroglo–Udine je med drugim tudi možnost priključitve nove RTP 400/110 Avče (Tolmin), s katero bi bilo mogoče zagotoviti dolgoročno zanesljivo napajanje in obratovanje 110 kV omrežja severne Primorske ter odpraviti težave, ki jih z zahtevnim obratovanjem povzroča ČHE Avče.

 

Osnovni podatki

  • Ime projekta: DV 2 x 400 kV Okroglo–Udine
  • Vrsta objekta: Dvosistemski daljnovod
  • Nazivna napetost: 2 x 400 kV
  • Dolžina: 120 km

 

Trasa

  • Sama trasa daljnovoda še ni določena, odločitev o trasi bo sprejeta v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN).

 


S klikom na fotografijo boste preusmerjeni na karto prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji