Enosmerna povezava Slovenija–Italija 

Projekt enosmerne povezave Slovenija–Italija predvideva vzpostavitev enosmerne povezave med Slovenijo in Italijo z napetostnim nivojem med 300 in 500 kV ter prenosno kapaciteto do 1000 MW.

Predstavitev projekta

Projekt nove meddržavne enosmerne povezave (angl. High-Voltage Direct Current, HVDC) med Slovenijo in Italijo bo predvidoma povečal prenosne zmogljivosti med obema državama ter omogočil višjo integracijo trga električne energije med Italijo in Slovenijo ter tudi širše regije. Projekt bo pripomogel k odpravi omejitev na slovensko-italijanski meji ter k povečanju zanesljivosti in varnosti oskrbe z električno energijo v obeh državah, pričakovati je mogoče tudi povečanje prenosa energije prek slovenskega prenosnega omrežja. Z odstranitvijo čezmejnih omejitev lahko projekt posredno vpliva na večje vključevanje obnovljivih virih energije, večjo družbenoekonomsko korist in povečanje zanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja.

Načrtovanje nove povezave poteka v skladu z dogovorom med slovenskim in italijanskim operaterjem prenosnega omrežja, projekt pa je prilagojen razvoju in širitvi prenosnih omrežij na obeh straneh meje ter razvoju proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji in širši regiji.

Projekt je na slovenski strani trenutno v študijski fazi.

Študijo v sklopu projekta enosmerne povezave Slovenija–Italija sofinancira Instrument za povezovanje Evrope.

 

Trasa


S klikom na fotografijo boste preusmerjeni na karto prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji