Enosmerna povezava Slovenija–Italija 

Možnosti razvoja elektroenergetskega omrežja

Predstavitev projekta

Povezovanje visokonapetostne infrastrukture za prenos električne energije z omrežji sosednjih držav je ključen mednarodni vzvod za regionalno oskrbo z električno energijo, zagotavljanje obratovalne fleksibilnosti in izhajajoče tržne priložnosti.

Najmodernejša tehnologija za prenos električne moči z mnogimi koristnimi obratovalnimi učinki temelji na polprevodniški energetski elektroniki in enosmernem električnem toku, angleško High Voltage Direct Current - HVDC.

HVDC povezava med Slovenijo in Italijo ponuja zanimive tehnološke in makroekonomske možnosti. Lahko odpravi omejitve obstoječe prenosne infrastrukture, poveča zanesljivost oskrbe z električno energijo, tehnološko omogoči širšo integracijo obnovljivih virov električne energije, zagotovi nove sistemske storitve, intenzivnejši razvoj trga električne energije in nove poslovne priložnosti. Obenem so mogoči novi obratovalni izzivi in tehnološki, ekonomski ter sociološki učinki, ki jih je potrebno identificirati in analizirati.

ELES v letih 2019/2020 s preliminarno študijo tehnični, ekonomski in sociološki vidiki enosmerne povezave Slovenija-Italija ugotavlja potencialne obratovalne koristi HVDC povezave ter njene makroekonomske učinke na skupnost, slovensko gospodarstvo in podjetje.

Projekt je skladno z direktivo EU 347/2013 na seznamu projektov skupnega interesa z evidenčno številko 3.21. Projekte skupnega interesa opisuje Razvojni načrt prenosnega sistema RS.

Za študijo »Proučevanje in potrjevanje optimalnih tehnologij za SI-ITA podvodni in zemeljski HVDC kablovod« je družba ELES v letu 2014 prejela sofinanciranje Evropske Komisije iz sklada IPE.

Več o projektu je na voljo na spletni strani Evropske Komisije (povezava 1 , povezava 2 ).

 

Trasa


S klikom na fotografijo boste preusmerjeni na karto prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji