Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Agencija za energijo izdala soglasje k Metodologiji skupnega modela omrežja

Na podlagi desetega odstavka 9. člena Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 in vloge družbe ELES je Agencija za energijo 27. maja 2017 izdala soglasje k Metodologiji skupnega modela omrežja (angl. Common Grid Model Methodology).

Namen metodologije je opisati zahteve in postopke za pripravo t. i. individualnih modelov omrežja (angl. Individual Grid Model, IGM) s strani posameznega sistemskega operaterja, ki bodo omogočali izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti in tudi izdelavo analiz sigurnosti obratovanja elektroenergetskih sistemov. Modeli se bodo izdelovali ločeno za zmogljivosti za dan vnaprej in znotraj dneva: modeli za dodeljevanje kapacitet dan vnaprej se bodo izdelovali dva dneva pred dobavo, modeli za dodeljevanje kapacitet znotraj dneva pa en dan pred dobavo. V teh modelih bodo morali biti zajeti vsi elementi elektroenergetskega omrežja na napetostnih nivojih 220 kV in višje. To vključuje podatke o elementih in topologiji omrežja, večjih odjemalcih, proizvajalcih ter visokonapetostnih povezavah na enosmerni tok. Poleg tega bo treba pri izdelavi modelov IGM za vsak časovni horizont upoštevati vozne rede proizvodnje, napovedani odjem in načrtovane izklope elementov omrežja. Metodologija prav tako predvideva, da se bodo posamezni individualni modeli omrežja združili v skupni evropski model omrežja, na podlagi katerega se bodo dodeljevale kapacitete in izvajale analize zanesljivosti.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji