Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Potrditev predloga nacionalnih neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/631

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 podala družba ELES, d.o.o..

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, podala družba ELES, d.o.o.,  sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Sistemski operater in distribucijski operater morata svoja sistemska obratovalna navodila za prenosni in distribucijski sistem električne energije uskladiti z odobrenim predlogom zahtev.

Dokument: Predlog neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/631

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji