Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Odobritev Predloga neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/1447

Agencija za energijo je odobrila Predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev skladno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1447 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok na omrežje

Agencija za energijo je odobrila Predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev skladno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1447 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok na omrežje.

Dokument: Predlog neizčrpnih zahtev iz Uredbe Komisije (EU) 2016/1447

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji