Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

Soglasje k predlogu ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti (KORRR) za izmenjavo podatkov v zvezi z obratovalno sigurnostjo v skladu s členom 40(6) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485

Agencija za energijo je podala soglasje k predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti (KORRR) za izmenjavo podatkov v zvezi z obratovalno sigurnostjo v skladu s členi 40(6) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Agencija za energijo je podala soglasje k predlogu vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti (KORRR) za izmenjavo podatkov v zvezi z obratovalno sigurnostjo v skladu s členi 40(6) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument: Predlog KORRR  2017-1485_ANG

                   Predlog KORRR 2017-1485_SLO