Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

Tekoča obvestila

ACER je objavil sklep o določitvi skupne metodologije za izračun čezmejnih zmogljivosti za dan v naprej in znotraj dneva.

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je objavila sklep o določitvi skupne metodologije za izračun čezmejnih prenosnih zmogljivosti v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Franciji, Luksemburgu, Romuniji, Sloveniji, na Hrvaškem, Nizozemskem, Madžarskem, Češkem, Poljskem in Slovaškem (CORE regija) za dan v naprej in znotraj dneva. Sprejete metodologije določajo postopek izvajanja izračuna zmogljivosti, ki temelji na pretokih moči za 13 navedenih držav ter 16 sistemskih operaterjev.

Uvajanje metodologij bo potekalo v več korakih od decembra 2020 do decembra 2022, po 18 mesecih pa bo sledil pregled izvajanja le-teh. Z izvajanjem se pričakuje večjo transparentnost izračuna in znatno povečanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti med državami članicami.

Izvorno novico si lahko preberete s klikom na povezavo.

Dokument: