Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Eles pridobil evropska sredstva za projekt na področju zaščite kritične infrastrukture

Mednarodni konzorcij, pod vodstvom italijanskega podjetja Engineering, je s projektom Defender kljub močni konkurenci prepričal Evropsko komisijo.

Družba ELES d.o.o. je sistemski operater elektroenergetskega omrežja in upravlja s ključnimi deli elektroenergetske infrastrukture državnega pomena. V okviru vzpostavitve integralne korporativne varnosti v družbi ELES dajemo velik poudarek vzpostavitvi celovite in učinkovite zaščite elektroenergetske infrastrukture in storitev, ki jih opravljamo preko te infrastrukture. V zvezi s temi aktivnostmi družba ELES sodeluje s partnerji iz območja Slovenije, Evropske unije in širše regije balkanskega polotoka.

V okviru sodelovanj s partnerji z območja Evropske unije smo v začetku leta 2016 pričeli aktivno sodelovati v evropskem projektu Defender (Defending the European Energy Infrastructures, Critical Infrastructure Protection topic 1: Prevention, detection, response and mitigation of the combination of physical and cyber threats to the critical infrastructure of Europe).

Cilj projekta je vzpostavitev sistema ugotavljanja medsebojne odvisnosti in implementacija podatkov, ki se generirajo na vseh ravneh in vrstah infrastrukture in storitev družbe ELES  (TSO, kritična infrastruktura, kritične storitve) ter na podlagi tega vzpostaviti model medsebojne odvisnosti podatkov, jih analizirati in vzpostaviti model kompleksnega reagiranja na dano situacijo z vključevanjem vseh dejavnikov družbe in vezanih deležnikov.

Družba ELES je v okviru prijave projekta postala eden od veznih členov med partnerji projekta in pomemben promotor projekta. Priprava prijave projekta pa je prispevala tudi k vzpostavitvi edinstvenega sodelovanja med družbo ELES, Institutom »Jožef Stefan« in Inštitutom za korporativne varnostne študije na področju kritične infrastrukture.  Projekt Defender na evropski ravni koordinira italijansko podjetje Engineering.

Predlog projekta Defender smo skupaj s partnerji zelo dobro pripravili, saj ga je Evropska komisija v sicer izredno močni konkurenci izbrala za financiranje. Poudarit je potrebno, da je bila v tem primeru konkurenca projekta bistveno močnejša kot je je bil Eles deležen pri katerem koli drugem projektu, s katerim smo do sedaj kandidirali za nepovratna sredstva evropske unije. Skupni proračun slovenskih partnerjev oziroma pridobljena nepovratna sredstva znašajo približno milijon Evrov.

V družbi ELES smo zato ponosni, da nam je s timskim delom zaposlenih v Elesu ter z aktivnim sodelovanjem kolegov z Instituta Jožef Stefan in Inštituta za korporativne varnostne študije uspel prvi, a ključni korak, v okviru projekta Defender – zagotovitev financiranja izvedbe projekta s strani Evropske komisije.

Pred nami je sedaj izvajanje projekta, ki bo prav tako temeljilo na timskem delu in strokovnosti vseh partnerjev projekta, zato smo prepričani, da bomo dosegli vse cilje, ki smo si jih v projektu zastavili.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji