Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Pojasnilo glede namer družbe ELES na lokaciji TET

V dneh od 28. do 30. maja 2015 je bila v številnih slovenskih medijih objavljena vest, da je ELES opustil namero o izgradnji sistemske enote na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje (TET). Kot razloga sta bila navedena tehnično in ekonomsko ustreznejši lokaciji Termoelektrarne Brestanica (TEB) in TE-TOL Energetika Ljubljana. Zaradi, po naši oceni, napačnega razumevanje te informacije v javnosti, ki smo jo posredovali iz družbe ELES tako novinarki Dela kot Slovenski tiskovni agenciji, smo se odločili, da ti naši izjavi še dodatno razložimo.

 

Najprej bi radi poudarili, da v družbi ELES nismo nikoli trdili, da bomo izvedli omenjeno investicijo, temveč, da bomo preučili možnosti izgradnje in se posvetovali s pristojnimi. ELES kot sistemski operater slovenskega prenosnega elektroenergetskega omrežja mora med drugim zagotoviti tudi določen nabor sistemskih storitev. Lokacija TET je bila analizirana za storitvi terciarne regulacije in zagon iz »teme« za Nuklearno elektrarno Krško (NEK) in TE-TOL/Ljubljano z okolico. V ta namen smo opravili vrsto internih in eksternih analiz. Rezultati vseh teh analiz so bili tekoče posredovani pristojnim na Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo.

 

Tehnična prednost lokacije TEB glede na lokacijo TET

Prednost je v manjšem številu elementov prenosnega omrežja med TEB in NEK. Vendar je tudi z lokacije TET ob istem času možno zagotoviti zunanje napajanje tako NEK kot TE-TOL. Seveda, ob večjem tveganju in večjem angažiranju tako obratovalcev na lokaciji TET kot dispečerjev družbe ELES.

 

Ekonomska prednost

 

Ekonomska prednost temelji na številkah iz naše študije za izgradnjo sistemske enote na lokaciji TET. V kolikor bi bila investicijska vrednost na lokaciji TEB enaka kot izhaja iz naše študije (pod 50.000 EUR/MW letni zakup za dobo 25 let), potem je ekonomska prednost na strani TEB. V nasprotnem primeru pa ne. Odgovor na to primerjavo lahko podajo samo vodilni v GEN Energije, TEB in tudi na SDH.

 

Lokacija TE-TOL Energetika Ljubljana

Ta lokacija je lahko konkurenčna samo ob pogoju, da se izvede investicija v novo plinsko kogeneracija z avtonomnim napajanjem v primeru razpada prenosnega omrežja (diesel agregat).

 

Strateško-narodno gospodarska odločitev

Če upoštevamo samo lokacijo TET, pristop razpršitve sistemskih elektrarn in socialni položaj v Trbovljah menimo, da bi bila prednost na strani lokacije TET. Glede na informacije, ki smo jih pridobili tako od pristojnih na Evropski komisiji kot v razgovorih z odgovornimi osebami drugih sistemskih operaterjev elektroenergetskih omrežij in članov evropskega združenja ENTSO-E, ELES ne more biti investitor, investitorja sta lahko GEN Energija preko TEB ali HSE, seveda na osnovi dolgoročne pogodbe o zakupu sistemskih storitev.

Končna odločitev niti slučajno ni v rokah družbe ELES. Zanjo je v prvi vrsti odgovoren SDH, po posvetu z Ministrstvom za infrastrukturo.

Radi bi poudarili, da ELES nikakor ni dolžan in pristojen za reševanje nastale problematike v TET. Tudi odločitev o dolgoročni ohranitvi energetske lokacije TET ni v pristojnosti družbe ELES, temveč je to stvar državne energetske strategije, za katero je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. Upamo si trditi, da je ELES do sedaj, v okviru zakonskih možnosti in lastnih potreb daleč največ prispeval k saniranju situacije v TET.


Aleksander Mervar, direktor družbe ELES

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji