Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Udeleženci posveta pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje

V soorganizaciji družbe ELES in Društva za opazovanje in preučevanje ptic je 21. maja v prostorih družbe potekal posvet o varstvu narave in umeščanju daljnovodov v prostor.

Namen posveta je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju umeščanj daljnovodov v prostor, saj razumevanje te tematike, tako z vidika gradnje kot varstva narave, zahteva specifična znanja, ki jih različni deležniki med seboj slabše poznajo. Zato so prav tovrstne razprave priložnost, da obe strani predstavita težave, s katerimi se srečujeta, in poskušata najti najboljše rešitve, da bodo prenosna in distribucijska omrežja prijaznejša do narave in hkrati kos današnjim potrebam po električni energiji.

Udeleženci so lahko prisluhnili različnim strokovnjakom, ki so predstavili Program upravljanja Nature 2000 2014–2020 in umeščanje daljnovodov v prostor, študije visoko- in srednjenapetostnih DV na ptice, konkreten primer presoje vplivov izgradnje visokonapetostnega daljnovoda na ptice na Ljubljanskem barju, predstavitvi evropskega projekta BESTGRID ter predstavitev možne tehnične rešitve za preprečevanje elektro udara ptic na srednjenapetostnem DV, ki je uporabljena tudi že v praksi.

Posvet je prinesel spoznanje, da je pripravljenost za sodelovanje različnih strok pri iskanju najoptimalnejših rešitev pri umeščanju daljnovodov v prostor, s katerimi bi bili zadovoljni vsi, velika. Ugotovili so, da se je treba le usesti za skupno mizo in dejansko prisluhniti drug drugemu, s tem pa bo prišlo tudi razumevanje težav različnih deležnikov.

Predstavitev so na voljo v priponkah:

1. Predstavitev dr. Urška Koce

2. Predstavitev Ivan Scrase

3. Predstavitev Martina Kačičnik Jančar

4. Predstavitev Rotraud Haenlein

5. Predstavitev Tomaž Jančar

6. Predstavitev mag. Aleš Kregar

7. Predstavitev Tomaž Mihelič in Damijan Denac

8. Predstavitev Milan Petek

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji