Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

ELES v soboto zaključuje trajno sanacijo v burji poškodovanih stebrov

Gre za dva daljnovodna stebra na 110 kV daljnovodu Gorica - Ajdovščina, na območju Ozeljana, ki ju je v začetku februarja podrla orkanska burja, zaradi česar je omenjeni daljnovod izpadel iz obratovanja. Izpad daljnovoda je zelo povečal tveganja za prekinitev napajanja severne Primorske po 110 kV povezavah, saj je bila celotna severna Primorska napajana po eni sami 110 kV daljnovodni povezavi, radialno preko 110 kV daljnovodov Ajdovščina-Idrija, Idrija-Cerkno, Cerkno-Tolmin in Tolmin-Avče. Tako bi že kateri koli izpad te 110 kV daljnovode povezave na relaciji med Ajdovščino in Gorico povzročil prekinitev napajanja dela severne Primorske. Zato so daljnovodne ekipe CIPO Divača, CIPO Ljubljana in CIPO Maribor na poškodovanem delu trase takoj, ko je to dopuščalo vreme, postavile havarijske stebre in s tem vzpostavile začasno obratovalno stanje. Tako je daljnovod že slaba dva dneva po havariji spet obratoval.

Po vzpostavitvi začasne rešitve je ELES takoj začel z aktivnostmi za trajno  odpravo havarije na DV 110 kV Gorica-Ajdovščina. Zaradi ugotovljenih poškodb je bilo treba zamenjati tri daljnovodne stebre v celoti. Trajna sanacija se je pričela 26. marca z gradbenimi deli, ki jih je v meseci in pol izvedlo podjetje ECOTECH iz Velenja. Pred dokončanjem del je treba od jutri od 6. ure do sobote do 19. ure ponovno izklopiti daljnovod 110 kV Gorica-Ajdovščina, s čimer bo zopet vzpostavljeno obratovalno stanje, ki kljub uvedbi vseh možnih preventivnih ukrepov vnaša povečana tveganja za prekinitev napajanja odjema dela severne Primorske. V tem času bodo Elesove daljnovodne ekipe opravile montažo stebrov in elektromontažna dela. Sanacija bo zaključena v prihodnjem tednu, ko bodo opravili še ureditvena dela okolice.

 

Več informacij:

Katja Krasko Štebljaj    
vodja Službe za odnose z javnostmi     
ELES, d.o.o.    
katja.krasko@eles.si
031 746 161

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji