Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Družba ELES z ustanovitvijo Področja za strateške inovacije postavlja nov mejnik

Zaradi zelo uspešne in strme rasti raziskovalno inovacijske dejavnosti v družbi ELES, je direktor družbe ustanovil novo področje.

S tem je dokončno uveljavil strateško usmeritev trajnega, sistematičnega in profesionalno organiziranega dela na področju inovativnih projektov, inovativnih programov in institucionalnega sodelovanja na ravni Evropske skupnosti, kot ključnih segmentov prihodnjega razvoja družbe ELES. Direktor Področja za strateške inovacije je postal mag. Uroš Salobir, ki je bil za te vsebine, kot koordinator, odgovoren v času od prevzema funkcije direktorja mag. Aleksandra Mervarja.   

Družba ELES je glede uvajanja pametnih omrežij in pridobivanja evropskih sredstev uvrščena v sam vrh evropskih sistemskih operaterjev. Trenutno so naši najpomembnejši inovacijski projekti NEDO, SINCRO.GRID, FutureFlow, SUMO in Migrate. Pri vseh naštetih gre za strateške inovacije, ki na najpomembnejših tehničnih področjih prinašajo nove rešitve in s tem ključno spreminjajo delovanje družbe ELES in njeno poslovno okolje. Strateške inovacije na radikalen način posegajo v delovanje prenosnega omrežja v pogojih povečane proizvodnje iz obnovljivih virov, krepijo povezovanje distribucijskih in prenosnih omrežij več držav, poudarjajo vlogo odjemalcev pri delovanju elektroenergetskega sistema, povečujejo razvoj IKT rešitev v elektroenergetiki, razvijajo nove storitve in usmerjajo delovanje družbe na področja, ki bodo čez tri do deset let ključna za uspešnost njenega delovanja. Strateške inovacije so tesno vpete v obratovanje, investicije in upravljanje s sredstvi prenosnega omrežja ter podvržene hitremu razvoju tehnologij, spremembam zakonodaje in tveganjem, ki jih obvladujemo tudi s strogo namenskim črpanjem nepovratnih sredstev.

ELES je prva regulirana energetska družba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost postavila v središče svojega delovanja, ter z uspešnimi projekti, organizacijo in kadrovskimi viri omogočila najvišjo možno raven nadaljnjega razvoja na tem področju. Eden pomembnih ciljev je še dodatno okrepiti sodelovanje z družbami v Sloveniji in tujini, ki so na inovacijskem področju bodisi že aktivne bodisi se na ta korak pripravljajo v prihodnosti.

Sicer pa smo v družbi ELES v pričakovanju rezultatov zadnjega razpisa programa Obzorje 2020, ki se je zaključil 14. februarja in v katerem družba ELES sodeluje kot projektna partnerica v kar petih prijavah. 
 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji