Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Elesovo mednarodno delovanje in inovativnost prispevala k uvrstitvi Slovenije na 6. mesto

Svetovni energetski svet (World Energy Council) je izdal Indeks svetovne energetske trileme za leto 2018 (World Energy Trilema Index 2018).

V tako imenovani analizi Trilema vsako leto ocenjujejo energetiko in energetsko politiko 125 držav po svetu. Definicija energetske trajnosti, ki jo uporablja Svetovni energetski svet, temelji na treh dimenzijah: energetski zanesljivosti, energetski enakopravnosti in okoljski trajnosti. Indeks energetske trileme razvršča energetsko učinkovitost držav po vsem svetu in zagotavlja okvir za merjenje napredka. Slovenija se je v analizi letos uvrstila za štiri mesta višje kot leta 2017, na zavidljivo šesto mesto, in dosegla skupno oceno AAB. Na področju zagotavljanja zanesljivosti energetske oskrbe pa se je Slovenija globalno uvrstila na drugo mesto. 

K tako dobrim ocenam je največ prispevalo mednarodno sodelovanje Slovenije na infrastrukturnem področju, mednarodni inovacijski projekti, izboljšanje pogojev za čezmejno trgovanje z električno energijo in sodelovanje energetskih družb s podjetniškim sektorjem. Poročilo denimo posebej izpostavlja mednarodne inovacijske aktivnosti družbe ELES na področju pametnih omrežij  (SINCRO.GRID, NEDO, FutureFlow), projekt izgradnje daljnovoda Cirkovce-Pince ter projekte spajanja trga Slovenije z Italijo in Avstrijo. Trg Slovenije je ELES sicer na novo spojil tudi s Hrvaško. 

Trilema prav tako omenja prispevek drugih energetskih projektov v Sloveniji, kot so izgradnja plinske povezave z Madžarsko, gradnja hidroelektrarn na reki Savi in vključevanje vedno večjega deleža obnovljivih virov energije. Slovenijo so pohvalili tudi zaradi hitrega prodora pametnih števcev v distribucijskem omrežju.

Indeks svetovne energetske trileme si lahko v celoti preberete tukaj
 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji