Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

V RTP Divača poteka obsežna rekonstrukcija in dogradnja stikališča

ELES bo v okviru rekonstrukcije RTP Divača vgradil dodaten 400/110 kV transformator, s čimer se bo izboljšala zanesljivost napajanja širšega območja Primorske.

RTP Divača sodi med ključna stikališča v prenosnem omrežju, saj preko njega poteka oskrba z električno energijo širšega območja Notranjske in Primorske, pa tudi izmenjava električne energije s sosednjima elektroenergetskima sistemoma Italije in Hrvaške. Zato ne preseneča, da ELES še posebej veliko pozornosti poleg  rednega vzdrževanja namenja tudi njegovemu posodabljanju. Tako v RTP Divača že od lanske jeseni potekajo obsežnejša dela na dogradnji in rekonstrukciji celotnega stikališča, v okviru katere bo v celoti zamenjana sekundarna oprema vodenja, zaščite in meritev v 400, 220, 110 in 35 kV delu stikališča ter nameščen še en 400/110 kV transformator z močjo 300 MVA in pripadajočima 400 in 110 kV poljema. Prav tako bo zamenjana stikalna oprema (odklopniki) v večini obstoječih 110 kV polj.
Dela potekajo fazno, saj mora stikališče zaradi navedenega pomena v omrežju kot celota ves čas nemoteno obratovati. Doslej je sicer že bila v celoti zamenjana sekundarna oprema v šestih visokonapetostnih poljih, izvesti pa jo bo treba še v devetnajstih, pri čemer naj bi gradnja in elektromontažna dela predvidoma trajala do konca prihodnjega leta.
 
Sredi julija je iz ljubljanske tovarne Kolektor Etra v Divačo prispel tudi nov 400/110 kV transformator (priloge: foto 1 - 6), ki je že na temelju in na njemu potekajo montažna dela, poskusno pa naj bi začel obratovati jeseni.
Celotna vrednost investicije znaša približno 17 milijonov evrov, od tega je bilo porabljenih že več kot deset milijonov evrov.

Foto 7 – Betoniranje plošče 400 kV odklopnika
Foto 8 – Montaža 400 kV zbiralk
Foto 9 – Meritve 110 kV kabelskega sistema
Foto 10 – Montaža transformatorja 400/110 kV (foto Marko Gombač)

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji