Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Slovenija bogatejša za evropski projekt na področju e-mobilnosti

ELES na področju e-mobilnosti v okviru evropskega projekta prvič povezan z družbo Renault. Projekt močno podpira tudi torinska avtomobilska industrija.

ELES je skupaj z 32 partnerji zasnoval projekt »Demonstracija uporabnikom prijaznih rešitev polnjenja e-vozil za krajše in daljše razdalje z namenom spodbujanja množične uporabe e-vozil v Evropi – INCIT-EV«, ki bo demonstriral uporabo napredne polnilne infrastrukture in tehnologij ter s tem povezane nove poslovne modele. Partnerji projekta bodo s pomočjo najnovejših nevroznanstvenih tehnik raziskovali tudi nezavedne preference uporabnikov e-vozil s ciljem, da se razvoj tehnologije prilagodi subjektivnim pričakovanjem uporabnikov. Želimo si namreč tehnologijo, ki bo uporabnikom omogočila čim bolj intuitivno izkušnjo uporabe e-vozil, hkrati pa ne bo imela negativnih vplivov na elektroenergetski sistem.
Ravno zaradi možnih negativnih vplivov hitre rasti e-mobilnosti je pomembno, da se z e-mobilnostjo ukvarjajo tudi sistemski operaterji elektroenergetskega omrežja. Prva, ki sta k temu pristopila in se tesno povezala z avtomobilsko industrijo, sta sistemska operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja iz Slovenije in Španije. ELES s tem ne samo v Sloveniji ampak tudi v Evropi postaja nosilec povezovanja e-mobilnosti in elektroenergetskega sistema kot celote.
Poudariti je potrebno, da je projekt INCIT-EV zasnovan skladno s konceptom celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8, ki so ga razvili strokovnjaki družbe ELES. Koncept namreč izpostavlja pomen dobre uporabniške izkušnje pri uporabi e-vozil, kar seveda vključuje tudi čim bolj enostavno, intuitivno in uporabniku prijazno polnjenje, ki ima dobrobiti tudi za družbo in elektroenergetski sistem. S tem projektom bo ELES slovenski koncept E8 razširil tudi na evropsko raven.
Izjemno pomemben del projekta bo tudi raziskovanje vedenja uporabnikov e-vozil z uporabo najnovejših nevroznanstvenih tehnik. Na podlagi teh ugotovitev bo ELES s partnerji razvil aplikacije in storitve za upravljanje, nadzor in optimizacijo polnilne infrastrukture za zagotavljanje uporabnikom prijaznega polnjenja in vožnje e-vozil.  
Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Obzorje 2020 v višini 14.999.390,52 evrov.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji