Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Začeli so se zagonski in funkcionalni preizkusi novega 400 kV stikališča v RTP Cirkovce

Družba ELES je začela z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi novega 400 kV stikališča v razdelilni transformatorski postaji Cirkovce, ki je bilo načrtovano skupaj z umestitvijo novega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince. Razdelilna transformatorska postaja Cirkovce s štirinajstimi 400 kV polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji.

Družba ELES se je v okviru izgradnje novega dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal z madžarskim, lotila celovite prenove in nadgradnje razdelilne transformatorske postaje  (RTP Cirkovce). Preuredili so vse 110 kV daljnovode, ki se v obstoječe stikališče vključujejo z vzhodne strani, preuredili so 220 kV daljnovod Žerjavinec–Cirkovce ter preuredili in v RTP Cirkovce vzankali 400 kV daljnovoda Maribor–Krško in Maribor–Podlog. S temi posegi so v RTP Cirkovce postala aktivna štiri nova 400 kV daljnovodna polja, od katerih gresta dve v smeri Maribora ter po ena v smeri Krškega in Podloga. RTP Cirkovce s skupno štirinajstimi polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji.  

Vsi strokovno-tehnični pregledi so bili uspešno opravljeni, kar je pogoj za dajanje stikališča pod napetost ter začetek zagonskih in funkcionalnih preizkusov transformatorja 400/110 kV in novega 400 kV in 110 kV stikališča. Gre za pomemben korak, saj bo novo stikališče omogočilo postopno nadgradnjo 220 kV prenosnega omrežja v tem delu Slovenije na 400 kV napetostni nivo in vključitev dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki je trenutno v gradnji, v slovenski elektroenergetski sistem.

V nadaljevanju sledi prestavitev 110 kV kablovodov v novo 110 kV GIS stikališče in rekonstrukcija daljnovodov: 110 kV Maribor–Cirkovce 1, 110 kV Maribor–Cirkovce 2, 2 x 110 kV Cirkovce–Zlatoličje, 110 kV Cirkovce–Kidričevo 1, 110 kV Cirkovce–Kidričevo 2, 110 kV Cirkovce–Kidričevo 3, 110 kV Formin–Cirkovce, 110 kV Cirkovce–Rogaška Slatina ter spojitev 220 kV daljnovodov Žerjavinec-Cirkovce in Cirkovce-Podlog. Odstranjeni bosta tudi obstoječi 220 kV in 110 kV stikališči. Predvidoma julija pa bo z obratovanjem pričel tudi drugi transformator 400/110 kV.

»Dela, ki so zelo zahtevna zaradi zagotavljanja neprekinjenega obratovanja obstoječega stikališča,  potekajo po terminskem načrtu, zaključek vseh del pa je predviden marca 2022, ko bo daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince pripravljen za poskusno obratovanje,« je poudaril direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji