Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Projekt GreenSwitch v ožjem izboru za peti seznam projektov skupnega evropskega interesa s področja pametnih omrežij

Ljubljana, 30. junij – Na današnjem tematskem srečanju TEN-E delovne skupine za pametna omrežja so predstavili ocene projektov, ki kandidirajo za uvrstitev na peti seznam projektov skupnega evropskega interesa (PCI) s področja pametnih omrežij. Projekt GreenSwitch, ki so ga prijavili partnerji iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, je bil pozitivno ocenjen in je vključen v nadaljnji postopek umeščanja na peti seznam PCI.

Konzorcij podjetij iz Slovenije (ELES, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, GEN-I),  Avstrije (KNG-Kärnten Netz GmbH) in Hrvaške (Hrvatski operator prijenosnog sustava, HEP Operator distribucijskog sustava, Hrvatska elektroprivreda), ki ga koordinira ELES, se je odločil za oblikovanje skupnega projekta, s katerim želijo optimizirati uporabo obstoječe elektroenergetske infrastrukture in omogočiti vključevanje novih tehnologij in naprednih funkcionalnosti v prenosna in distribucijska omrežja v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Partnerji so namreč ugotovili, da bodo izzive, povezane z vključevanjem vedno večje količine nepredvidljivih obnovljivih virov energije, lažje in ekonomsko učinkoviteje rešili s povezovanjem.

V okviru projekta bodo partnerji vlagali v primarno infrastrukturo ter uvedli različne tehnologije, platforme in funkcionalnosti za razvoj pametnih omrežij. To bodo kombinirali z baterijskimi hranilniki električne energije in visoko digitaliziranimi informacijskimi sistemi. Ker sta prilagajanje odjema in proizvodnje ključnega pomena za prihodnji razvoj omrežja in usklajeno optimizacijo na ravni prenosnega in distribucijskega omrežja, bo GreenSwitch potrošnikom omogočil, da postanejo aktivni udeleženci na elektroenergetskem trgu.

Poleg projekta GreenSwitch so bili ostali kandidati za uvrstitev na peti seznam PCI s področja pametnih omrežij še štirje projekti. Dva izmed njih sta že uvrščena na četrti seznam PCI in želita le podaljšati svoj status. Dva pa sta, tako kot GreenSwitch, nova kandidata.

Tematska skupina za pametna omrežja je projekte ocenjevala skladno z merili, ki so opredeljena v uredbi TEN-E. Ključni poudarek pa je na prispevku teh projektov k integraciji trga, trajnostnemu razvoju, zanesljivosti oskrbe in konkurenci. Projekt GreenSwitch je bil pozitivno ocenjen in je vključen v nadaljnji postopek umeščanja na peti seznam PCI. Razglasitev končnega petega seznama projektov skupnega interesa se pričakuje novembra 2021.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji