Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Potek izgradnje čezmejnega daljnovoda med Slovenijo in Madžarsko

Slovenski sistemski operater prenosnega omrežja (ELES) najavlja zamudo pri dokončanju gradnje daljnovoda, ki povezuje Slovenijo in Madžarsko.

Gradnja čezmejnega daljnovoda med Slovenijo in Madžarsko 2 x 400 kV Cirkovce - Hévíz je v zaključni fazi, vendar je zaradi uresničitve nekaterih predvidenih tveganj, povezanih s pandemijo COVID-19 in neugodnimi vremenskimi razmerami, začetek poskusnega obratovanja prestavljen za tri mesece, torej na junij 2022.

Projekt je izjemno napredoval: pridobljeno je končno gradbeno dovoljenje, gradnja stikališča RTP Cirkovce je 100 % končana in pripravljena za priključitev, gradbena dela so zaključena na 96 %, vgradnja jeklenih konstrukcij pa do 71 % .

Zamuda je predvsem posledica pandemije, ki je prizadela tudi Slovenijo. V zadnjih dveh mesecih je bilo izdanih veliko odločb o karanteni za delavce na terenu, najbolj kritično obdobje pa je bilo decembra 2021, ko so bile tri ekipe v karanteni 14 dni. Drugi vzrok zamude so bile neugodne vremenske razmere. Močan veter je preprečil dvig stolpov, kar je posledično povzročilo zamudo pri namestitvi elektro opreme.

Dokončanje čezmejnee prenosne povezave 2 x 400 kV Cirkovce – Hévíz je za ELES glavna prioriteta. Delovna sila na terenu se je povečala v največji možni meri in se po najboljših močeh trudi, da bi daljnovod začel obratovati.

Na podlagi posodobljenega načrta projekta, ELES in njegov partner MAVIR, madžarski sistemski operater prenosnega omrežja, v juniju 2022 predvidevata vključitev slovensko-madžarske meje v evropske projekte oblikovanja enotnega trga z električno energijo in s tem komercialno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji