Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Družba ELES je podpisala sporazum o povezovanju elektroenergetskega sektorja s sektorji ogrevanja in hlajenja

Ljubljana, 15. marec – Direktor področja za strateške inovacije ELES mag. Uroš Salobir, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Darko Menih so podpisali Krovni sporazum za realizacijo projektov medsektorskega povezovanja sektorjev elektrike in sektorjev ogrevanja ter hlajenja v luči zelenega prehoda.

Skladno z zavezami v strateških dokumentih Slovenije in Evropske unije na prostoru savinjsko-šaleške regije je namen sodelovanja v ustvarjanju javnih dobrin, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu lokalne skupnosti in Republike Slovenije. Cilj sporazuma pa je prepoznavanje potencialnih projektov, idej, ustreznih partnerstev in potrebnih virov financiranja.

Mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije ELES je na dogodku izpostavil, da podpisani sporazum predstavlja varovalko lokalne skupnosti, da bo imela možnost, neodvisno od tega kaj se bo dogajalo v Evropi, zagotavljati stabilno oskrbo tudi v prihodnosti. Poleg tega se bo na ta način lahko izvajalo nove raziskovalne projekte, krepilo gospodarstvo v raziskovalnem sektorju, podprlo inovativnost in k sodelovanju vključilo lokalno gospodarstvo. Velenje in Šoštanj imata po njegovih besedah prednost socialnega daljinskega sistema, kajti individualizacija ogrevanja zdaj ni nujno več najboljša rešitev. Župan Občine Šoštanj, Darko Menih, je v nagovoru izrazil pričakovanje, da bodo s sodelovanjem pri skupnih projektih zagotovili okoljsko bolj sprejemljiv toplotni vir. Župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol pa je ob podpisu sporazuma, ki bo osnova za indentifikacijo potencialnih projektov, dejal, da bo Šaleška dolina v roku desetih do petnajstih let dobila nov sistem daljinskega ogrevanja in prav podpis sporazuma je njegov temelj.

Izbrane goste je pred podpisom nagovoril direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, s poudarkom, da bodo v sodelovanju z družbo ELES lažje in hitreje prišli do primernih rešitev, ki bodo najbolj ugodne za uporabnike in bodo hkrati omogočale okoljsko sprejemljivo distribucijo toplote. Ob zaključku je tudi mag. Gregor Goričar, vodja službe za relacije z inštitucijami EU v družbi ELES, pozdravil prihodnje sodelovanje: ''Tudi v družbi ELES smo prepoznali, da je Šaleška dolina trden zgled, da se v Sloveniji da poiskati dobre rešitve in tudi sredstva zanje.'' Projektna in investicijska dokumentacija za nove projekte sta že v pripravi, zaradi okoljskih vidikov pa se nadejajo tudi državnega financiranja iz večih virov, kajti projekti bodo pripomogli k boljšemu stanju okolja v Šaleški dolini.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji