Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Uspešna sinhronizacija celinske Evrope z elektroenergetskimi sistemi Ukrajine in Moldavije

Po nujni zahtevi Ukrenerga in Moldavije za sinhronizacijo v sili so se operaterji prenosnih omrežij celinske Evrope dogovorili, da bodo 16. marca 2022 začeli poskusno sinhronizacijo celinskega evropskega elektroenergetskega sistema z elektroenergetskima sistemoma Ukrajine in Moldavije.

Ta pospešitev projekta sinhronizacije, ki poteka od leta 2017, je bila mogoča zaradi predhodnih izvedenih študij in sprejetja ukrepov za zmanjšanje tveganj.

Operaterji prenosnih sistemov celinske Evrope sedaj podpirajo stabilnost ukrajinsko-moldavskega elektroenergetskega sistema po pozitivni analizi, ki je potrdila, da je sinhronizacija v sili tehnično izvedljiva skupaj s številnimi ukrepi za zagotovitev varnih elektroenergetskih sistemov.

To je pomemben mejnik za operaterje prenosnih sistemov celinske Evrope, ki sodelujejo z Ukrenergo in Moldelectrica, ki svoja elektroenergetska sistema upravljata v izjemno težkih okoliščinah. ENTSO-E bi se rad zahvalil Evropski komisiji, vsem vključenim operaterjem prenosnih sistemov in njihovim nacionalnim organom za njihovo podporo in pomoč pri procesu sinhronizacije.Opombe 

O ENTSO-E
ENTSO-E, Evropsko omrežje operaterjev prenosnega omrežja za električno energijo, je združenje za sodelovanje evropskih operaterjev prenosnih sistemov (TSO). Operaterji prenosnih sistemov, ki predstavljajo 39 članov in prihajajo iz 35 držav, je odgovornih za varno in usklajeno delovanje evropskega elektroenergetskega sistema, največjega medsebojno povezanega električnega omrežja na svetu. Poleg svoje osrednje, zgodovinske vloge pri tehničnem sodelovanju je ENTSO-E tudi skupni glas operaterjev prenosnih sistemov.

O sinhronem območju celinske Evrope
Sinhrono območje celinske Evrope (CESA) je največje sinhrono električno omrežje (s priključeno energijo) na svetu. Sinhronizirana frekvenca je 50 Hz in območje oskrbuje več kot 400 milijonov strank v 24 državah, vključno z večino Evropske unije. Operaterji prenosnih sistemov (TSO) v CESA so odgovorni za vzdrževanje frekvence pri 50 Hz z namenom zagotoviti stabilnost sistema. To pomeni, da morajo biti energetski viri in poraba vedno uravnoteženi v sinhronem območju. Območje celinske Evrope združuje naslednje države: Albanija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Danska (Zahod), Francija, Republika Severna Makedonija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Luksemburg, Črna gora, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija (kar vključuje Kosovo*), Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Turčija.

* Ta poimenovanje ne posega v stališča o statusu in je v skladu z RVSZN 1244/99 in mnenjem ICJ o razglasitvi neodvisnosti Kosova 

Uporabne povezave

Sporočilo za javnost ENTSO-E z dne 1. marca

Kontakt za medije: media@entsoe.euPogosto zastavljena vprašanja 

Kakšno je ozadje sinhronizacije v sili z ukrajinsko-moldavskimi elektroenergetskimi sistemi?
TSO-ji celinske Evrope so 27. in 28. februarja prejeli zahtevo Ukrenerga (ukrajinski TSO) in Modelectrica (moldavski TSO) za nujno sinhronizacijo z elektroenergetskim sistemom celinske Evrope, ki so jo podprli ministri za energetiko EU. TSO-ji celinske Evrope so se zavezali, da se bodo pozitivno odzvali na zahtevo Ukrenerga in začeli analizirati pogoje za sinhronizacijo v sili ob ohranjanju varnosti elektroenergetskega sistema celinske Evrope. TSO-ji celinske Evrope so 11. marca zaključili, da so pogoji za sinhronizacijo v sili izpolnjeni, in dokončali sinhronizacijo v sili 16. marca. V celotnem procesu TSO-ji celinske Evrope prejemajo podporo Evropske komisije, držav članic in regulativnih organov.

Kaj je sinhronizacija v sili?
Projekt sinhronizacije ukrajinsko-moldavskih elektroenergetskih sistemov s tistim v celinski Evropi se je začel leta 2017.  Projekt je vključeval Katalog ukrepov, ki jih je treba dokončati, preden se lahko nadaljuje s sinhronizacijo. Sinhronizacija v sili omogoča medsebojno povezovanje brez zaključka vseh ukrepov, vendar z zagotavljanjem dodatnih blažilnih ukrepov za omejevanje operativnih tveganj. To bo omogočilo podporo Ukrenergu in Modelectrici pri ohranjanju stabilnosti ukrajinskega in moldavskega elektroenergetskega sistema.

Na katerih področjih so bili predvideni blažilni ukrepi?
TSO-ji celinske Evrope so prepoznali določena tveganja, povezana z zaščito in dinamično stabilnostjo, delovanjem in trgi, pravnimi in regulativnimi organi ter informacijsko tehnologijo, vključno s kibernetsko varnostjo. Izjemni ukrepi so bili izvedeni s podporo zadevnih deležnikov in organov. Predvideno je celovito spremljanje razmer 24 ur na dan, načrtovani pa so tudi ustrezni ukrepi glede na razvoj razmer v Ukrajini.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji