Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

Prvi evropski projekt s področja pametnih omrežij SINCRO.GRID uradno zaključen

Partnerji projekta SINCRO.GRID, družbe ELES, HOPS, SODO in HEP ODS, so danes slovesno zaključili prvi iz Evropskih skladov sofinancirani projekt uvajanja digitalizacije v elektroenergetsko omrežje.

V Tehnološkem središču ELES v Beričevem je v četrtek, 8. septembra, potekal slavnostni dogodek ob zaključku projekta SINCRO.GRID, v okviru katerega so partnerji v slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem na inovativen način integrirali že uveljavljene tehnologije – kompenzacijske naprave, baterijske hranilnike električne energije in sistem za ugotavljanje meja obratovanja. Za nadzor in regulacijo napetosti v obeh sistemih pa je bil vzpostavljen čezmejni virtualni center vodenja. S tem so okrepili nadzor nad omrežjem in omogočili vključevanje obnovljivih virov. Gre za prvi uspešno zaključeni projekt s področja pametnih omrežij, ki je bil sofinanciran iz Instrumenta za povezovanje Evrope.

V uvodnem nagovoru je direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar poudaril, da je SINCRO.GRID prvi evropski projekt s področja pametnih omrežij, ki je prešel vse faze – od uvrstitve na listo projektov skupnega evropskega interesa, sofinanciranja iz Instrumenta za povezovanje Evrope do uspešne izvedbe in inovativne vključitve visoko učinkovitih naprav v slovensko in hrvaško elektroenergetsko omrežje. »Z njihovo pomočjo danes dosegamo tehnično-poslovne učinke ureditve napetostnih razmer v omrežju, optimizacije izgub, izboljšanega nadzora nad obratovanjem omrežja in povečane integracije obnovljivih virov Hrvaške in Slovenije, hkrati pa največjim trgom v Evropi omogočamo dostop do obnovljivih virov celotne JV Evrope,« je dodal Mervar. Zahvalil se je sodelavcem in partnerjem v konzorciju ter odločevalcem ki so prepoznali potencial projekta in ga podprli tudi s finančnimi sredstvi. Priložnost pa je izkoristil tudi za napoved novega mednarodnega projekta GreenSwitch, s katerim bodo do leta 2028 povečali nadzor in upravljanje pretokov moči v elektroenergetskem prenosnem omrežju in tako še dodatno okrepili elektroenergetska omrežja.

Predsednik uprave družbe HOPS Igor Ivanković je izpostavil, da je bil ta inovativni projekt pripravljen in uspešno izveden zahvaljujoč odličnemu dolgoročnemu sodelovanju med sistemskima operaterjema prenosnega omrežja ELES in HOPS ter partnerjema, sistemskima operaterjema distribucijskega omrežja, SODO in HEP ODS. Poudaril je, da so ponosni, da je Evropska unija prepoznala pomembnost projekta in ga sofinancirala v višini 51 %. Ob zaključku je za uspešno delo čestital vsem partnerjem konzorcija, zahvalil pa se je tudi dobaviteljem opreme in izvajalcem, ki so spoštovali roke in s tem pomembno pripomogli k pravočasnemu zaključku projekta.

Kot je že bilo omenjeno, je bil projekt SINCRO.GRID uvrščen na seznam projektov skupnega Evropskega interesa in sofinanciran iz Instrumenta za povezovanje Evrope. Dogodka so se zato udeležili tudi predstavniki Evropske komisije in Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), ki upravlja programe Evropske komisije, ki prispevajo k razogljičenju in trajnostni rasti in s katero je konzorcij pogodbo o sofinanciranju projekta podpisali 22. maja 2017.

Ob zaključku dogodka so vodja enote CEF Energy iz agencije CINEA Beatrice Coda, direktor družbe ELES Aleksander Mervar in predsednik uprave družbe HOPS Igor Ivanković simbolično vklopili naprave projekta SINCRO.GRID v elektroenergetsko omrežje.

 


 

Več o projektu: www.sincrogrid.eu; LinkedIn; YouTube

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji