Načrtovanje prenosnega omrežja

Za zagotavljanje zanesljivega obratovanja elektroenergetskega sistema v prihodnosti družba ELES načrtuje razvoj prenosnega omrežja. 

Načrtovanje prenosnega omrežja temelji na poznavanju njegovega stanja, ki izhaja iz preteklega obratovanja ter dolgoročnih napovedi proizvodnih zmogljivosti, potreb uporabnikov in pretokov električne energije prek domačega prenosnega omrežja iz in v druga omrežja. Pri tem družba ELES upošteva:

  • tehnične kriterije za izbiro novih elementov omrežja,
  • ekonomske kriterije za optimizacijo stroškov in prihodkov ter
  • okoljevarstvene kriterije za doseganje najmanjših možnih vplivov omrežja na človeka in okolje.

Z načrtovanjem družba ELES stremi k odpravi obstoječih prezasedenosti omrežja in dolgoročnemu zagotavljanju njegove zmogljivosti, predvsem pa k zanesljivosti napajanja ob izpadih elementov omrežja in k stabilnemu obratovanju z ustreznimi napetostnimi razmerami za zagotovitev dobave čim kakovostnejše električne energije.

V razvojni načrt prenosnega sistema so vključeni:

  • projekti prenove obstoječih elementov omrežja in
  • projekti za okrepitev oziroma razširitev omrežja z novimi elementi.

 

Dokumenti

Sheme prenosnega omrežja

ENOPOLNA SHEMA 110kV PO
Enopolna shema 110kV PO

GEOGRAFSKA SHEMA OBSTOJEČEGA IN NAČRTOVANEGA PO RS
Geografska shema obstoječega in načrtovanega PO RS

TRIPOLNA SHEMA PREPLETANJ IN KRIŽANJ 110 kV DV
Tripolna shema prepletanj in križanj 110 kV DV

TRIPOLNA SHEMA PREPLETANJ IN KRIŽANJ 220 in 400 kV DV
Tripolna shema prepletanj in križanj 220 in 400 kV DV

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji