Napoved pokrivanja prevzema električne energije

S stališča zanesljivosti oskrbe z električno energijo je pomembno zagotavljati pokrivanje prevzema električne energije s prenosnega omrežja s proizvodnimi viri v Republiki Sloveniji.

Na podlagi dobrega poznavanja obratovalnih značilnosti proizvodnih virov v preteklem obdobju in z upoštevanjem razvojnih projektov proizvodnih podjetij družba ELES ugotavlja:

  • dolgoročne stopnje pokrivanja prevzema, pri čemer je pomembna tudi sposobnost pokrivanja pričakovanih koničnih moči, ter
  • zagotavljanje obsega rezervne moči, ki jo bo elektroenergetski sistem potreboval za zagotavljanje nemotenega obratovanja ob izpadih proizvodnih virov.

V okviru tega se raziskujejo tudi ocene možnosti uvoza manjkajoče električne energije iz drugih elektroenergetskih sistemov, pri čemer ni pomembna samo zmogljivost čezmejnih povezovalnih daljnovodov, temveč tudi načrtovane elektroenergetske bilance drugih držav, ki kažejo dolgoročno razpoložljivost viškov proizvodnje, od katerih se lahko pričakuje zagotavljanje uvoza za domače potrebe. Iz tako izdelanih napovedi družba ELES pridobi tudi pomembne smernice o zaželenih oziroma potrebnih tehničnih in obratovalnih značilnostih prihodnjih proizvodnih virov skupaj z njihovo priporočeno lokacijo, da se tako v največji meri zagotovi stabilno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji