Napoved prevzema električne energije

Napoved porabe električne energije je pri načrtovanju razvoja začetna oziroma temeljna dejavnost, saj se natančnejše ocene prihodnjih potreb po električni energiji prek ocen koničnih moči uporabljajo za oceno predvidenih največjih obremenitev prenosnega omrežja.

Pri tem je pomembno dobro poznavanje izhodiščnega stanja, kar družba ELES dosega s stalnim analiziranjem številnih kategorij porabe v preteklem obdobju:

  • celotna poraba v prenosnem omrežju,
  • konične moči,
  • izgube, ki nastopajo pri prenosu električne energije, ter
  • prevzem električne energije iz prenosnega omrežja distribucijskih podjetij in velikih neposrednih porabnikov, s posebnim poudarkom na analizah prihrankov pri upravljanju rabe energije oziroma pri njeni učinkoviti rabi pri uporabnikih.

Za naštete kategorije nato družba ELES izdeluje dolgoročne napovedi, pri katerih se upoštevajo projekcije demografskega in gospodarskega razvoja v Republiki Sloveniji.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji