Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

ELES in Terna izvedla vzpostavljanje napajanja iz Slovenije v Italijo

​V nedeljo, 13. 1. 2019, sta ELES in Terna izvedla vzpostavljanje napajanja iz Slovenije v Italijo po pristopu od »zgoraj navzdol«, kar pomeni vzpostavljanje obratovanja s pomočjo napetosti iz sosednjega sistema.

Po vzpostavitvi izhodiščnega stanja 400 kV omrežja v Sloveniji in Italiji smo v prvem koraku v RTP Divača vklopili približno 200 km pretežno italijanskega 400 kV omrežja. Sledil je vklop preostalih segmentov 400 kV omrežja znotraj italijanskega sistema v skupni dolžini 1139 km. Tako je bilo iz Slovenije delno napajanih 22 RTP-jev v Italiji, za zagotavljanje ustreznega napetostnega nivoja so bile angažirane kompenzacijske naprave s skupno jalovo močjo nad 1000 MVar. Vzpostavljanja obratovanja, ki smo ga izvedeli v nedeljo, je bil plod priprav strokovnjakov Elesa in Terna. Ti so preučili številne možne scenarije poteka testa, pri čemer je bilo potrebno veliko pozornosti nameniti preprečitvi morebitnih negativnih učinkov testa za uporabnike omrežja. 

Test je bil v celoti uspešen in je potrdil ustreznost obstoječih procedur vzpostavljanja sistema po razpadu, ki smo jih v sodelovanju s sosednjimi sistemskimi operaterji razvili in zapisali. Med pripravo in izvedbo testa pa smo pridobili tudi nove izkušnje in spoznanja, ki jih bomo upoštevali pri pripravi posodobljenih pristopov in bomo tako še bolje pripravljeni na morebitno vzpostavljanje sistema po razpadu. 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji