Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

ELES prejel soglasje MzI na novi Razvojni načrt prenosnega sistema

Družba ELES je v ponedeljek, 18. februarja, prejela soglasje Ministrstva za infrastrukturo na novi Razvojni načrt prenosnega sistema za obdobje od leta 2019 do leta 2028 (Razvojni načrt).

Glavni namen Razvojnega načrt je predstaviti pregled obstoječega stanja in potrebne posege v elektroenergetski sistem Republike Slovenije (RS), da bodo zagotovljene ustrezne prenosne zmogljivosti prenosnega sistema in ustrezne napetostne razmere v prenosnem omrežju RS, s čimer bo deležnikom prenosnega sistema zagotovljena zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo. Pri pripravi so bile upoštevane dolgoročne projekcije rasti prevzema električne energije iz prenosnega omrežja, predvidena gradnja novih proizvodnih enot, širitev distribucijskega omrežja in projekcija razvoja prenosnega elektroenergetskega sistema v Evropi.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji