Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Mag. Uroš Salobir nastopil na zaključni konferenci projekta RESERVE

Na konferenci je v uvodnem nagovoru govoril o pomenu čezmejnega povezovanja trgov z električno energijo in medsektorskega povezovanja za zagotavljanje stabilnosti omrežja kljub velikemu deležu OVE.

V sredo, 11. septembra, je v Evropskem parlamentu v Bruslju potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta RESERVE, ki se je ukvarjal z iskanjem tehnik za omogočanje stabilne oskrbe z električno energijo pridobljeno izključno iz OVE. Na konferenci je kot predstavnik Evropskega združenja sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja – ENTSO-E, nastopil tudi mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije. Kot uvodni govorec in sodelujoči na panelni razpravi je govoril o pomenu čezmejnega povezovanja trgov z električno energijo in medsektorskega povezovanja za zagotavljanje stabilnosti omrežja kljub velikemu deležu OVE v omrežju. Med drugim je izpostavil, da je za doseganje evropskih podnebnih ciljev nujna krepitev elektroenergetskega omrežja ter da je potrebno tesnejše sodelovanje med sistemskimi operaterji prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih omrežij za uspešno vključevanje novih virov fleksibilnosti v omrežje.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji