Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Kako povečati dodano vrednost investicije v baterijski hranilnik?

V letaku pojasnjujemo, kako lahko podjetja, ki se soočajo z izzivi na področju oskrbe z električno energijo, z vpeljavo baterijskega hranilnika dosežejo številne pozitivne učinke.

Številna podjetja se na področju oskrbe z električno energijo soočajo z izzivi, kot so nezanesljiva dobava električne energije in posledično motena proizvodnja, prekoračitve pogodenega odjema delovne in jalove moči, kar vodi k dodatnim stroškom,... Z vzpostavitvijo lastnega baterijskega hranilnika električne energije lahko podjetja močno omejijo zgornje težave ter s tem prispevajo k znižanju operativnih stroškov in povečani zanesljivosti proizvodnega procesa.

Dodano vrednost investicije pa je možno še povečati. Napredni baterijski sistem lahko zagotovi maksimalno izrabo lastne proizvedene energije (PV, veter, SPTE) in v času potrebe (npr. izpad omrežja) poskrbi za avtonomno delovanje podjetja. Omogoča tudi nudenje sistemskih storitev operaterjem elektroenergetskega omrežja, s čimer lahko še dodatno povečate izkoristek baterijskih sistemov in skrajšate dobo povračila investicije.

Skupaj z družbo Kolektor Sisteh vam ponujamo celovito rešitev za optimizacijo izrabe električne energije z vpeljavo naprednih hranilnikov električne energije. Pripravimo načrt izvedbe ter poskrbimo za izvedbo, vzdrževanje v času obratovanja in razgradnjo po koncu življenjske dobe. Poleg tega vam lahko pomagamo tudi pri pripravi izračunov ekonomičnosti vpeljave baterijskih sistemov v podjetje in pri povezovanju s kupci storitev na trgu prožnosti.

Optimizacija izrabe električne energije z vpeljavo naprednih baterijskih hranilnikov

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji