Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Na trasi izgradnje daljnovoda Cirkovce-Pince potekajo arheološke raziskave

Gradnjo daljnovoda Cirkovce–Pince bodo spremljale tudi arheološke raziskave na 31 lokacijah vzdolž celotne trase. Lokacije je določil Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je na trasi opravil predhodne arheološke raziskave, na osnovi katerih so pripravili kulturno varstvene pogoje, ki jih moramo ob gradnji daljnovoda tudi izpolniti. Za arheološke raziskave bomo namenili 1,6 milijona evrov, opravilo pa jih bo strokovno usposobljeno in na javnem razpisu izbrano podjetje.

Raziskave ne bodo vplivale na potek gradnje, saj je terminski plan izvedbe arheoloških del usklajen z gradbenimi deli. Namenoma smo dela predvideli tako, da se na lokaciji najprej začnejo arheološke raziskave, po njihovem zaključku pa takoj sledijo gradbena dela. Zastojev pri gradnji zaradi arheoloških najdb zato ne pričakujemo.

Dela trenutno potekajo na območju občin Ormož, Ljutomer in Lendava, kjer so arheologi v sklopu raziskav odkrili nekaj zanimivih struktur, keramične izdelke in peč za keramiko.

Na fotografijah območje raziskav na območju občine Ormož. (Foto: PJP, d.o.o.)

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji