Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Objavljeno letno poročilo družbe ELES za leto 2020

Družba ELES je objavila letno poročilo za leto 2020, ki prinaša nadgradnje glede na poročanja preteklih let.

Poročilo jasneje ločuje verigo vrednosti proizvodnega kapitala (fizična sredstva) od prenosa energije in drugih storitev, ki predstavljajo neposredno korist za deležnike družbe in so torej družbeni kapital. Jasneje tudi poveže tveganja s priložnostmi in oboje z upravljanjem tveganj in priložnosti, ter v celoti nadgrajuje povezavo med bistvenostmi družbe, vložki, izložki in izidi. S tem bolj poglobljeno prikaže širok spekter koristi družbe ELES za najrazličnejše segmente delovanja subjektov Slovenije in države kot celote.

Letno poročilo družbe ELES za leto 2020 najdete na tej povezavi.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji