Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Štiri elektro institucije na Elektrofestu že desetič energetsko opismenjevale preko 350 dijakov

V petek, 9. septembra, smo v družbi ELES organizirali že 10. znanstveni festival Elektrofest. V sklopu izobraževalnega dogodka smo štiri elektro institucije ponovno energetsko opismenjevale skoraj 350 srednješolcev.

Na štirih »elektro postajah« oziroma v štirih strokovnih sklopih so se poleg družbe ELES predstavile tudi Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) in Fakulteta za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani. Na Elektrofestu so z zanimivimi tehnološkimi projekti na prireditvenem prostoru gostovali tudi dijaki, ki delujejo v Mladinskem tehnološkem centru Zavodu 404. Njihova vizija je oblikovanje globalne mreže tehnoloških centrov in skupnosti, ki bo mladim nudila možnost razumeti tehnologijo in jih spremljati v celotnem kreativnem procesu.    

V sklopu »elektro postaje« družbe ELES, ki je potekala na FE, je Aleš Zupančič iz PIPO pripravil atraktivno predstavitev pregleda in nadzora daljnovodov ter RTP z droni. Dijaki so se na predavanju seznanili s preko 3000 km prenosnega omrežja v RS (približno 7500 hektarjev), v sklopu katerega je približno 7400 daljnovodnih stebrov. Slednje je treba redno pregledovati, na 3-5 let tudi s plezanjem. Samo v lanskem letu je bilo tako na področju vzdrževanja zaznanih in odpravljenih preko 360 pomanjkljivosti na področju daljnovodnih stebrov, vodnikov in obesnega materiala. Prav to nas je v družbi ELES vodilo v iskanje novih rešitev in tako je leta 2020 zaživel projekt uvajanja dronov v naše delo. Droni, kot ugotavlja Zupančič, so odlična priložnost za detaljni pregled zaznanih poškodb brez vzpenjanja na daljnovodni steber, kar predstavlja manjše varnostno tveganje ter razbremenitev vzdrževalcev. Z droni naši zaposleni določijo tudi obseg pomanjkljivosti in način sanacij brez izklapljanja omrežja. Zajete fotografije z droni so obenem georeferencirane, kar omogoča zanesljivejšo pripravo materiala, orodja in potrebnih delovnih sredstev. Dijaki so se seznanili tudi z dvema projektoma, ki ju na tem področju trenutno vodimo v družbi ELES – z aplikacijo za upravljanje z vegetacijo in aplikacijo TowerHunter –, veliko pa je tudi manjših sodelovanj in testiranj, tako v lastni režiji kot v sodelovanju s perspektivnimi podjetji na tem področju. Kot je pokazalo poročilo ENTSO-E v začetku letošnjega leta, večina operaterjev prenosnih omrežij pričakuje, da se bodo droni v prihodnosti uporabljali še v širše namene in da bodo pripomogli k povečanju učinkovitosti pri vzdrževanju in posledično povečanju zanesljivosti oskrbe.      

Gen energija je s svojimi strokovnjaki iz Sveta energije, interaktivnega multimedijskega centra, ki obiskovalcem omogoča potovanje v svet energije in energetike, v sklopu Elektrofesta na prireditvenem šotoru pred Fakulteto za elektrotehniko pripravila predstavitev dveh interaktivnih orodij – energetsko-podnebnega simulatorja En-ROADS in simulatorja »Energetska mešanica« proizvodnje električne energije v Sloveniji. EIMV je dijake in njihove učitelje ob svoji 60-letnici visokonapetostnega laboratorija popeljala prav tja. Dijaki so se seznanili z viri visoke enosmerne, izmenične in udarne napetosti, viri udarnega toka ter sodobno visokonapetostno merilno in diagnostično opremo. Zmogljivost izvorov v njihovem Laboratoriju za visoko napetost omogoča izvajanje standardnih dielektričnih preizkusov vseh visokonapetostnih nivojev. V predavalnici Fakultete za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani pa so njihovi profesorji za dijake pripravili zanimivo delavnico, polno poskusov, na temo elektromagnetnega sevanja (EMS). Profesorji so se posvetili razlagi in razumevanju električnih in magnetnih polj, človeške izpostavljenosti EMS, električnega in magnetnega polja v okolici visokonapetostnih daljnovodov in magnetnega polja v okolici različnih električnih naprav v naših domovih.
 

Foto: Vladimir Habjan in Brane Janjić/ELES