Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Družba ELES objavila nov Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije za obdobje 2023-2032

V novem Razvojnem načrtu prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2023 do leta 2032 so opredeljena vlaganja v različne dele prenosnega omrežja, ki bodo omogočila ustrezne prenosne zmogljivosti prenosnega omrežja, ter pogoje, s katerimi bosta uporabnikom zagotovljena zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo ter izpolnjevanje ciljev slovenske energetske politike.

Mag. Klemen Dragaš, vodja Službe za načrtovanje omrežja v družbi ELES: »V tokratnem 10-letnem razvojnem načrtu smo se na podlagi strokovne presoje in preteklih izkušenj odločili za uporabo štirih razvojnih scenarijev in enega podscenarija. Pri določitvi scenarijev smo upoštevali zahteve, kot jih določajo ENTSO-E TYNDP in scenariji v NEPN ter Fit-for-55, Evropski zeleni dogovor, Pariški sporazum in Evropski podnebni zakon za podnebno nevtralnost EU do 2050. Z novim Razvojnim načrtom v Elesu nadaljujemo največji investicijski cikel od svoje ustanovitve in v prihajajočem obdobju v ospredje postavljamo dokončanje vrste večjih investicijskih projektov, raziskovalno-razvojne aktivnosti ter razvoj projektov s področja pametnih omrežij in razvoj konceptov povečevanja izkoriščenosti obstoječega prenosnega omrežja. Posebna pozornost v novem razvojnem načrtu je namenjena tudi razvoju infrastrukturnih projektov, potrebnih za razvoj infrastrukture, nujne za priklop večjih proizvodnih objektov iz obnovljivih virov energije in s tem za močno podporo k razogljičenju Slovenije.«

Poleg celotne Službe za načrtovanje omrežja, je delovna skupina za izdelavo razvojnega načrta prenosnega sistema za obdobje 2023-2032 štela kar 29 zaposlenih v družbi ELES. V pripravo načrta so bila vpletena vsa področja družbe ELES.

RazvojninačrtprenosnegasistemaRepublikeSlovenijezaobdobje2023-2032.pdf

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji