Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Z mednarodnim natečajem ELES išče inovativne rešitve za zmanjševanje izgub v omrežju

Družba ELES ponovno razpisuje mednarodni natečaj za iskanje inovativnih rešitev med zagonskimi podjetji. Tokrat iščejo rešitve za zmanjševanje izgub v omrežju. Rok za oddajo predlogov je 15. 9. 2023 do 13. ure.

ELES skrbi za varno in učinkovito obratovanje, vzdrževanje in gospodarni razvoj omrežja. Eden od načinov za doseganje prihrankov je optimizacija izgub v prenosnem sistemu. Izgube se pojavljajo v napravah kot so daljnovodi, transformatorji in naprave za kompenzacijo jalove moči ter se razlikujejo glede na način obratovanja, vremenske razmere, pretoke moči, višino napetosti, vrste prevodnikov in netočnosti meritev. Trenutno se izgube pogosto obravnavajo kot neizogiben rezultat naložb in operativnih ukrepov.

V družbi ELES zato raziskujejo, kako bi prihodnje naložbe in operativni ukrepi upoštevali ekonomsko optimalne načine zmanjševanja izgub zaradi njihovega posrednega vpliva na prihodke podjetja. Ukrepe za zmanjševanje izgub lahko kategoriziramo kot operativne in načrtovalske ukrepe. Operativni ukrepi vključujejo učinkovitejšo uporabo obstoječe opreme, medtem ko se ukrepi načrtovanja osredotočajo na vključitev zmanjšanja izgub v proces načrtovanja. Slednje vključuje izboljšanje metodologij vzdrževanja, analize stroškov in koristi za nove naprave ter proučevanje pametnega nadzora z uporabo naprednih algoritmov in umetne inteligence. Ti ukrepi se lahko izvajajo na določenih napetostnih ravneh in v določenih časovnih okvirih, njihov obseg pa se lahko razlikuje od lokalnega do mednarodnega sodelovanja. Bistveno je, da se pri odločanju za posamezni ukrep upošteva vrednost potrebne finančne naložbe v primerjavi s pričakovanim donosom.

 

Pomembni datumi:

  • 20.7.2023 – 15.9.2023: rok za oddajo prijav s kratkim opisom rešitve
  • 15.9.2023 – 30.9.2023: ELES pregleda prispele prijave
  • 1.10.2023 – 31.10.2023: ELES izbere najobetavnejše rešitve in ponudnike teh rešitev pozove k oddaji predstavitve podjetja in celovitega predloga sodelovanja z družbo ELES
  • 31.10.2023 – 7.11.2023: pregled prijav za povabilo v tretjo fazo
  • 30.11.2023 - on-line predstavitev desetih najboljših rešitev, čemur sledijo pogajanja o potencialni izvedbi predlaganih pilotnih projektov.    

Razpis je v celoti objavljen tukaj.

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji