Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Objavljeno celovito letno poročilo družbe ELES za leto 2022

Družba ELES je objavila letno poročilo za leto 2022, ki predstavlja nadgradnjo v segmentu trajnostne strategije z načrti skupine ELES ter intelektualnega kapitala.

Poročilo že upošteva večino usmeritev in standardov, ki jih prinaša nova CSRD direktiva, ki bo stopila v veljavo leta 2024.

V okviru izdelave Trajnostne strategije, ki opredeljuje najsplošnejše usmeritve do leta 2050 in usklajenost razvoja šestih kapitalov, ki jih ima družba ELES v upravljanju, je družba ELES v letnem poročilu 2022 opredelila tudi bistvenost, kot preplet pogleda od znotraj in pogleda od zunaj (dvojna bistvenost). Izmed šestindvajsetih potencialno relevantnih tem je bilo v povezavi s tveganji in priložnostmi opredeljenih deset bistvenih, ki so ključne za uspeh družbe ELES.

Poročanje o finančnih kot nefinančnih rezultatih družbe ELES, ki temelji na priporočilih EU, drugih strokovnih organizacij in slovenskih direktiv, je infografično, nazorno, pregledno in transparentno ter med drugim izpostavlja povezave med strateškimi izzivi, strateškimi cilji, ključnimi dejavniki uspeha in bistvenostmi.     

Letno poročilo družbe ELES najdete na povezavi.

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji