Novice

Družba ELES je zavezana javnemu delovanju. Novice so namenjene vsem, ki jih naše delovanje zanima.

Obvestilo o pripojitvi in spremembi družbe

Obveščamo vas, da je s sklepom Okrožnega  sodišča v Ljubljani z dne 2.10.2023 zaključen postopek pripojitve družbe SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o. (prevzeta družba) k družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (prevzemna družba).

Obveščamo vas, da je s sklepom Okrožnega  sodišča v Ljubljani z dne 2.10.2023 zaključen postopek pripojitve družbe SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o. (prevzeta družba) k družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (prevzemna družba).

S pripojitvijo družbe SODO d.o.o. je družba ELES, d.o.o. kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila družba SODO d.o.o., s čimer je družba ELES, d.o.o. skladno z Zakonom o gospodarskih družbah  v celoti prevzela vse dejavnosti družbe SODO d.o.o. vključno z vsemi osnovnimi sredstvi, zaposlenimi delavci ter sklenjenimi pogodbami.

S pripojitvijo je družba ELES, d.o.o. postala operater kombiniranega sistema, zaradi česar se je spremenila firma družbe, ki se po pripojitvi glasi »ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja«.

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji