Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Sprememba pravil Javna dražba za mesečni nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019

ELES, d.o.o. objavlja spremembo pravil sodelovanja na mesečnih avkcijah za nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019 in sicer spremenjen je 18. člen tako, da je izbrisan zadnji stavek. Člen 18. se tako glasi:

»Ponudbe, ki bodo presegale zamejene cene, bodisi za rezervacijo bodisi za energijo, bodo izločene iz knjige ponudb in se ne bodo upoštevale v izboru najugodnejših ponudb.«

Nadalje ELES objavlja v tabeli spodaj zamejene cene rezervacije in cene energije po katerih je še pripravljen skleniti pogodbe za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec februar 2019.

Zamejena cena rezervacije (CR)

Zamejena cena energije (CE)

4,50 EUR/MW/h

260,00 EUR/MWh

Za dodatne informacije lahko pokličite na telefonsko številko +386 1 474 2644,  g. Kožar Vincenc ali pišete na naslov vincenc.kozar@eles.si.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji