Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Povabilo za nakup rezerve za vzdrževanje frekvence

ELES vabi vse zainteresirane ponudnike, da izpolnijo vlogo in se prijavijo za sodelovanje na pogajanjih za nakup rezerve za vzdrževanje frekvence v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020. Pravila in pogoji za sodelovanje so navedeni v priloženem Povabilu. 
Zainteresirani ponudniki morajo oddati vlogo za sodelovanje na pogajanjih s priporočeno pošto na naslov: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »RVF 2020«, ali osebno v vložišču družbe ELES v pritličju stavbe. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v vložišče družbe ELES do 11. 11. 2019 do 9.00 ure.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji