Novice za poslovne uporabnike

Udeležence trga z električno energijo obveščamo o vseh pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje.

Omejevanje dodelitve ČPZ na AT-SI meji za 09_07_2024

Korektivni ukrepi

Obveščamo udeležence trga, da je na zahtevo avstrijskega sistemskega operaterja APG, za dan dobave 9. 07. 2024, omejeno dodeljevanje prenosnih zmogljivosti znotraj dneva med območjema Avstrije in Slovenije. Dodatne podrobnosti so na voljo v tabeli.

AT_CZC09_07_2024_01