Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Podlog 

Projekt predstavlja nadomestitev obstoječega dotrajanega 220 kV daljnovoda in drugo fazo prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce.

Faze projekta

1
ŠTUDIJSKA FAZA
2
IZDELAVA POBUDE
3
IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT
4
IZDELAVA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
5
PRIDOBIVANJE PRAVIC GRADITI
6
PRIDOBIVANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA
7
GRADNJA
8
PRIDOBIVANJE UPORABNEGA DOVOLJENJA

 

Legenda

 

Zaključena faza

 
 

Trenutna faza

 
 

Prihodnja faza

 
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji