Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Podlog 

Projekt predstavlja nadomestitev obstoječega dotrajanega 220 kV daljnovoda in drugo fazo prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce.

Potek projekta

Septembra 2010 je Vlada RS sprejela sklep o začetku priprave DPN. Izdana je bila tudi odločba o obvezni izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. Predstavnikom lokalnih skupnosti je bila rekonstrukcija predstavljena 7. in 14. decembra 2010 na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). V teku je opredeljevanje lastnosti prostorske ureditve.

 

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji