Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Podlog 

Projekt predstavlja nadomestitev obstoječega dotrajanega 220 kV daljnovoda in drugo fazo prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce.

Predstavitev projekta

Prehod z 220 kV na 400 kV napetostni nivo predvidevata Nacionalni energetski program in Načrt razvoja prenosnega omrežja. Projekt predstavlja 2. fazo celotnega prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce, to je po dokončanju projekta prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju Divača–Beričevo.

S prehodom prenosnega omrežja z 220 kV na 400 kV napetostni nivo se bodo povečale prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države, zaradi česar bo celoten sistem bolj odporen proti morebitnim izpadom ali drugim nepričakovanim dogodkom v Sloveniji in regiji. Posodobitev prenosnega omrežja je potrebna tudi zaradi povečevanja prenosnih kapacitet na slovenskih mejah oziroma zaradi zagotovitve dodatnih prenosnih zmogljivosti s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi in zaradi omogočanja vključevanja novih proizvodnih virov električne energije iz OVE.

Obstoječi daljnovod 220 kV je zato treba rekonstruirati v dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV. Objekt obsega 10 kilometrov dvosistemskega daljnovoda in 54 kilometrov enosistemskega daljnovoda. Rekonstrukcijo je mogoče izvesti po eni od dveh možnih variant. Prva varianta bi bila izvedena pretežno po trasi obstoječega 220 kV daljnovoda, druga varianta pa bi bila izvedena večinoma vzporedno z obstoječim 400 kV daljnovodom Beričevo–Podlog. Odločitev o varianti in dodatnih optimizacijah bo sprejeta v postopku priprave državnega prostorskega načrta.

 

Trasa

  • Daljnovod bo predvidoma potekal skozi občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Trzin, Ljubljana, Mengeš, Lukovica, Kamnik, Vransko, Braslovče, Polzela in Žalec.

 


S klikom na fotografijo boste preusmerjeni na karto prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji