Prehod 220kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača: začasna zamrznitev aktivnosti

Vključevanje javnosti v postopek umeščanja - pretekle izkušnje

Nekateri predstavniki civilnih iniciativ in posamezniki so izrazili dvom, da po izdelavi študije variant in osnutka državnega prostorskega načrta ne bo upoštevan noben predlog optimizacij, ki bi jih predlagali predstavniki civilnih iniciativ ali lokalnih skupnosti.

V postopku umeščanja daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo-Krško so bili upoštevani predlogi civilnih iniciativ in lokalnih skupnosti tako na podlagi izdelane študije variant, kot tudi na podlagi javne razgrnitve osnutka državnega lokacijskega načrta. Primeri so predstavljeni dokumentu Prikaz optimiziranja odsekov DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN). Informacije je mogoče preveriti tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je vodilo postopek umeščanja.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji