Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Podlog–Cirkovce

Nadgradnja daljnovoda Podlog–Cirkovce na 400 kV napetostni nivo pomeni nadomestitev obstoječega dotrajanega 220 kV daljnovoda ter 2. fazo celotnega prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce.

Potek projekta

Priprava DPN še ni stekla. V nadaljevanju je treba pripraviti in sprejeti DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti dokazila (pravica graditi) in gradbeno dovoljenje.

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji