Prehod 220 kV omrežja na 400 kV Podlog–Cirkovce

Nadgradnja daljnovoda Podlog–Cirkovce na 400 kV napetostni nivo pomeni nadomestitev obstoječega dotrajanega 220 kV daljnovoda ter 2. fazo celotnega prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce..

Predstavitev projekta

S prehodom prenosnega omrežja z 220 kV na 400 kV napetostni nivo se bodo povečale prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije med enotami za proizvodnjo električne energije in območji znotraj države, kjer so potrebe po električni energiji največje. Celoten sistem bo zato bolj odporen proti različnim izpadom ali drugim nepričakovanim dogodkom v Sloveniji in regiji ter bo prinašal širše družbeno-ekonomske koristi.

Posodobitev prenosnega omrežja je potrebna tudi s povečevanjem prenosnih kapacitet na slovenskih mejah oziroma zaradi zagotovitve dodatnih prenosnih zmogljivosti s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi in omogočanja vključevanja novih proizvodnih virov električne energije iz OVE.

Prehod daljnovoda z 220 kV na 400 kV napetostni nivo je predviden v Nacionalnem energetskem programu in Načrtu razvoja prenosnega omrežja. Projekt predstavlja 2. fazo celotnega prehoda 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo na koridorju med RTP Divača in RTP Cirkovce, tj. po dokončanju projekta prehoda 220 kV omrežja na 400 KV napetostni nivo na koridorju Divača–Beričevo.

 

Trasa

Predlog trase še ni izdelan.

 


S klikom na fotografijo boste preusmerjeni na karto prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji