Sistemske storitve

Sistemski operater je skladno z nacionalno energetsko zakonodajo dolžan zagotavljati nemoten prenos električne energije ter omogočiti varno in zanesljivo obratovanje sistema. Zato mora pri ponudnikih na trgu zagotoviti različne vrste sistemskih storitev.

11.02.2019 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo in vso zainteresirano javnost obveščamo, da v skladu s 7. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 ELES, d.o.o., operater prenosnega sistema objavlja Pravila in pogoje za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (v nadaljevanju Pogoji OPS), h katerim je Svet Agencije za Energijo na svoji 57... Preberi več

28.01.2019 | Sistemske storitve

Dne 24. 1. 2019 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec februar 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel nasle... Preberi več

23.01.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja spremembo pravil sodelovanja na mesečnih avkcijah za nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019 in sicer spremenjen je 18. člen tako, da je izbrisan zadnji stavek. Člen 18. se tako glasi:»Ponudbe, ki bodo presegale zamejene cene, bodisi za rezervacijo bod... Preberi več

18.12.2018 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja koledar mesečnih dražb za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019. Predmet dražbe je nakup 20 MWh/h električne energije za posamezno mesečno obdobje od 00:00 ure prvega dne do 24:00 ure zadnjega dne v mesecu.KOLEDAR MESEČNIH DRAŽB 2019 Obdobje dobave Datu... Preberi več

18.12.2018 | Sistemske storitve

Dne 18. 12. 2018 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec januar 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel nasle... Preberi več

04.12.2018 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja pravila sodelovanja na mesečnih avkcijah za nakup/prodajo električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence v letu 2019.Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svoje vloge za pridobitev statusa kvalificirani ponudnik. V kolikor ponudnik želi sodelovati že na dražbi za mesec januar 2019... Preberi več

22.11.2018 | Sistemske storitve

Dne 22. 11. 2018 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije, potrebne za izvajanje terciarne regulacije frekvence za mesec december 2018.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje... Preberi več

30.10.2018 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, je izvedel dražbe za nakup ročne rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019 v skupni višini 230 MW ter izvedel pogajanja za nakup avtomatske rezerve za povrnitev frekvence za leto 2019 v skupni višini 60 MW.Na podlagi prejetih ponudb je v postopku dražb in pogajanj s ponudniki ... Preberi več

18.10.2018 | Sistemske storitve

Dne 18. 10. 2018 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije, potrebne za izvajanje terciarne regulacije frekvence za mesec november 2018.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel naslednje... Preberi več

17.10.2018 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o. objavlja rezultate Dražbe za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2019, 2020 in 2021 izvedene v sredo, 17.10.2018. Rezultati Dražbe za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2019, 2020 in 2021 Preberi več

Page 2 of 12 << 1[2]345 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji